7 มกราคม 2562 ข่าวดี!ถ.วิภาวดีฯจะไม่จมอีกต่อไป 20 ปีเพิ่งซ่อมสถานีสูบน้ำ

ที่มา: https://siamrath.co.th/n/59956

นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าฯกทม. ติดตามโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำตามแนวถนนวิภาวดีรังสิต บริเวณสถานีสูบน้ำคลองบางซื่อขาออกฝั่งเหนือ สถานีสูบน้ำคลองบางซื่อขาเข้าฝั่งเหนือ และสถานีสูบน้ำคลองวัดหลักสี่ขาเข้า ซึ่งเป็นไปตามแผนพัฒนากทม. ยุทธศาสตร์ “มหานครปลอดภัย” รองผู้ว่าฯกล่าวว่า สำนักการระบายน้ำกทม.ได้ดำเนินโครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำตามแนวถนนวิภาวดีรังสิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำ ซึ่งสถานีสูบน้ำดังกล่าว กทม.รับโอนจากกรมทางหลวงเมื่อปี 2542 ปัจจุบันสถานีสูบน้ำที่อยู่ในความดูแลของกรุงเทพมหานครตามแนวถนนวิภาวดีรังสิตทั้ง 2 ฝั่ง 15 สถานี ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสถานีแบบชั่วคราวและใช้งานมานาน นับตั้งแต่ปี 42 ถึงปัจจุบันเป็นเวลา 20 ปี กำลังสูบน้ำที่มีอยู่เดิมไม่สามารถระบายน้ำได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ สำนักการระบายน้ำจึงดำเนินโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำตามแนวถนนวิภาวดีรังสิต สถานีสูบน้ำที่ได้ปรับปรุงแล้ว 4 สถานี ได้แก่ สถานีสูบน้ำคลองบางซื่อขาออกฝั่งใต้ ปัจจุบันปรับปรุงเป็นอาคารรับน้ำถนนวิภาวดีรังสิต ในโครงการอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อ สถานีสูบน้ำหลังโรงเรียนหอวัง สถานีสูบน้ำคลองบางเขนขาเข้าฝั่งเหนือ และสถานีสูบน้ำคลองบางเขนขาเข้าฝั่งใต้ สถานีสูบน้ำที่อยู่ระหว่างปรับปรุง 3 สถานี ได้แก่ สถานีสูบน้ำคลองบางซื่อขาออกฝั่งเหนือ สถานีสูบน้ำคลองบางซื่อขาเข้าฝั่งเหนือ และสถานีสูบน้ำคลองวัดหลักสี่ขาเข้า สถานีสูบน้ำที่อยู่ระหว่างจัดสรรงบฯปี 62 ได้แก่ สถานีสูบน้ำคลองบางซื่อขาเข้าฝั่งใต้ ส่วนสถานีสูบน้ำอีก 7 สถานี อยู่ระหว่างการสำรวจออกแบบปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน รองผู้ว่าฯกล่าวว่า สำหรับขั้นตอนปรับปรุงสถานีสูบน้ำจะปรับปรุงบ่อสูบน้ำให้ลึกเพิ่มขึ้นจากเดิม -2.50 ม.รทก. ให้อยู่ในระดับ -4.80 ม.รทก. เพิ่มขนาดหม้อแปลงไฟฟ้า ติดตั้งเครื่องเก็บขยะอัตโนมัติ ก่อสร้าง Flood Wall ป้องกันน้ำล้นจากการสูบน้ำ เพิ่มประตูระบายน้ำบริเวณสถานีสูบน้ำคลองบางซื่อขาออกฝั่งเหนือ สถานีสูบน้ำคลองบางซื่อขาเข้าฝั่งเหนือ และสถานีสูบน้ำคลองบางซื่อขาเข้าฝั่งใต้ เพื่อเร่งระบายน้ำลงอุโมงค์บางซื่อ เพิ่มอัตรากำลังสูบจากเดิม 59 ลบ.ม./วินาที โดยปรับปรุงเพิ่มอัตรากำลังสูบเป็น 81 ลบ.ม./วินาที อนาคตจะเพิ่มกำลังสูบเป็น 110 ลบ.ม./วินาที ซึ่งจะสามารถเร่งระบายน้ำลงคลองเปรมประชากรและคลองบางซื่อได้รวดเร็วมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตลอดจนดึงน้ำจากคูน้ำริมถนนวิภาวดีฯทั้งฝั่งขาออกและขาเข้าลงอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อ ทั้งนี้ เมื่อโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำตามแนวถนนวิภาวดีรังสิตแล้วเสร็จ จะช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาปัญหาน้ำท่วมขังตามแนวถนนวิภาวดีฯ ตั้งแต่บริเวณดินแดงจนถึงคลองลาดยาว เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำจากคูน้ำริมถนนวิภาวดีฯทั้ง 2 ฝั่ง ลงสู่คลองเปรมประชากรและคลองบางซื่อออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาต่อไป